Potíže se splácením

Máte potíže se splácením? Můžeme Vám pomoci!

1. Krátkodobý odklad splátky maximálně do data následující splátky

Víte, že nebudete schopni uhradit splátku včas? Výplata má zpoždění, čekáte na úhrady faktur od vašich zákazníku, zaskočily vás nečekané výdaje, nebo úhradu nemůžete uskutečnit z jiných důvodů?

Rádi Vám vyjdeme vstříc a umožníme Vám krátkodobý odklad splátky od několika dnů až po několik týdnů.

Stačí vyplnit tuto jednoduchou on-line žádost.

Následně se vám ozveme a domluvíme vše potřebné.
Obrátit se na nás můžete také na naší lince 956 785 111 ve všední dny mezi 9:00 až 17:00.

Odklad splátky lze provést nejdéle do data splatnosti následující splátky. V době podání žádosti byste neměli mít žádné platby po splatnosti. Pokud se Vám nepodaří začít řešit odklad včas a splátka je již po splatnosti, maximálně však 7 dní, i v tomto případě Vám dokážeme pomoci.

Neváhejte proto, víte-li, že jste se dostali do potíží, kontaktujte nás co nejdříve, abychom společně našli nejvhodnější řešení.

2. Trvalá změna data splatnosti splátky

Změnil se vám výplatní termín, nebo potřebujete změnit datum splatnosti z jiného důvodu?

Stačí o změnu elektronicky požádat v naší on-line klientské zóně.

Můžete také vyplnit tento formulář a podepsaný ho odeslat písemně na adresu sídla společnosti, nebo e-mailem na adresu info@leasingcs.cz

3. Dlouhodobější finanční potíže (restrukturalizace)

Máte potíže dlouhodobějšího a zásadnějšího charakteru, při kterých vám krátkodobý odklad splátky nepomůže? I to můžeme spolu vyřešit. Pro tento případ je tu možnost požádat o restrukturalizaci úvěru, kde lze kombinovat několik možností pro překlenutí nejtěžšího období finančních potíží. V rámci restrukturalizace si můžete splátky odložit, snížit, případně zcela upravit splátkový kalendář vašeho úvěru.

Podrobnější informace o tom, jak o restrukturalizaci požádat, možnostech a podmínkách, naleznete pod tímto odkazem: Restrukturalizace

4. Úplná neschopnost dlouhodobě splácet (převod smlouvy, oddlužení)

Dostali jste se do situace, kdy nejste schopni dlouhodobě plnit své závazky a ani restrukturalizace pro vás není řešení? Zvažte možnost, zda pro Vás není vhodnou variantou převod smlouvy na třetí osobu. Předmět financování i finanční závazek v podobě doplacení úvěru převedete na třetí osobu.

Nezbytnou podmínkou pro převod smlouvy je vyhovující bonita nového klienta. Převod smlouvy je možný pouze na třetí osobu, která je stejné právní formy jako klient (tzn. smlouva, která byla uzavřena s nepodnikatelem může být převedena opět jen na nepodnikatele).

V případě zájmu o tuto možnost vyplňte žádost o převod dle typu právní formy. Žádost lze podat výhradně písemně prostřednictvím formuláře a odesláním k posouzení na adresu sídla Leasing České spořitelny – adresa.

Formuláře jsou k dispozici zde:

Další možnost, kterou můžete zvážit, je Oddlužení (osobní bankrot). V případě, že máte více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nejste schopen plnit, je vhodnou variantou řešení takové situace oddlužení (osobní bankrot).  Tento způsob Vám umožní „nový start“ za podmínky aktivního zapojení do umořování dluhu, a to alespoň do předpokládané výše 30 % v případě nezajištěných věřitelů. U zajištěných věřitelů se předpokládá uspokojení ze zajištění.

Podrobnější informace o insolvenčním řízení naleznete například na webových stránkách provozovaných Ministerstvem spravedlnosti České republiky http://insolvencni-zakon.justice.cz/.

5. Informace na závěr

Státní/veřejné programy nebo podpora – rady, jak řešit finanční potíže, lze získat bezplatně v Poradnách při finanční tísni nebo v poradnách sdružených v Asociaci občanských poraden – Občanské poradny. Poradenství ohledně exekucí poskytují zdarma v poradnách, které zřídila Exekutorská komora – On-line poradna. V určitých záležitostech je také možné obrátit se na Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a jemu podřízené organizace (Úřad práce ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce), do jejichž kompetence patří mimo jiné sociální politika (např. sociální služby, sociální dávky), sociální pojištění (důchody, nemocenské, státní politika zaměstnanosti) nebo oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), viz https://www.mpsv.cz/cs/.

6. Co se stane, pokud nebudete situaci aktivně řešit

Nebudete-li své potíže se splácením aktivně řešit co možná nejdříve, dlužná částka se začne navyšovat o poplatky související s prodlením a účelně vynaložené náklady související s procesem upomínání. Vše může skončit až odstoupením od smlouvy z naší strany.

Více informací naleznete zde: Nesplácím.

Proto doporučujeme začít řešit vzniklou situaci ihned, jelikož obzvláště v začátcích potíží se splácením je největší šance najít vhodné řešení právě pro Vás tak, aby dlužná částka dále nerostla a Vy jste měli možnost své potíže vyřešit.