Žádosti a formuláře

Žádosti a formuláře

Pro správnou funkci on-line formulářů využívejte moderní prohlížeče Chrome, Microsoft Edge, Safari

Žádost o vystavení plné moci za účelem jednání s registrem motorových vozidel
Nahlášení pojistné události / Souhlas s výplatou pojistného plnění (devinkulace)
Žádost o snížení řádné splátky (restrukturalizace)
Žádost o změnu osobních údajů
Žádost o vrácení přeplatku
Dodání kopie tech. průkazu, potvrzení o pojištění, příp. náhradní termíny
Žádost o zapůjčení originálu velkého technického průkazu
Žádost o předčasné splacení úvěru
Žádost o předčasné ukončení leasingové smlouvy dohodou
Oznámení o úhradě mimořádné splátky spotřebitelského úvěru
Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Žádost o převod smlouvy na právnickou osobu
Žádost o převod smlouvy na fyzickou osobu podnikatele
Žádost o převod smlouvy na fyzickou osobu nepodnikatele
Žádost o změnu data splatnosti splátek
Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění a vinkulaci pojistného plnění
Žádost o sjednání doplňkového pojištění vozidla u Kooperativa pojišťovna, a.s.
Žádost o sjednání doplňkového pojištění vozidla u Allianz pojišťovna, a.s.
Záznam o dopravní nehodě