Žádost o pomoc ve finanční tísni formou restrukturalizace Splátkového kalendáře

Vážení klienti,

máte-li u nás úvěr a dostali jste se do těžkostí se splácením, můžete požádat o restrukturalizaci úvěru.

Restrukturalizace úvěrů znamená takovou změnu ve výši splátek, případně celé struktuře splácení úvěrů, která Vám umožní překlenout nejtěžší období Vaší finanční tísně a po zlepšení situace znovu obnovit standardní splácení.

Je dobré vědět, že je spojena s negativním zápisem do úvěrového registru, což Vás může v budoucnu znevýhodnit při žádosti o úvěr u Leasingu České spořitelny nebo jiné banky a nebankovní společnosti.

Restrukturalizaci realizujeme v závislosti na charakteru Vaši finanční tísně ve variantě:

 • Snížení splátek na 3 až 6 měsíců až na 20 % aktuální splátky (min. 500 Kč).
 • Trvalé snížení splátek formou prodloužení splatnosti Vašich úvěrů.
 • Jiné individuální řešení.

  V případě, že jste se ocitl/-a ve finanční tísni a není ve Vašich možnostech hradit splátku úvěru ve výši a termínu stanovených úvěrovou smlouvou, můžete tímto formulářem požádat o úpravu smluvních podmínek svého úvěru (úvěrů), tj. restrukturalizaci.

  Dovolujeme si Vás upozornit, že záznam o provedení restrukturalizace zaneseme do registrů klientských informací. Záznam může ovlivnit budoucí (ne)poskytnutí nového finančního produktu u společnosti Leasing České spořitelny, a.s., či jiné finanční instituce.


  Online žádost o odklad splátek

  Tímto žádám společnost Leasing České spořitelny, a.s. o provedení restrukturalizace mých úvěrových produktů, a to z důvodu mé přechodné finanční tísně a s tím spojené nemožnosti dostát mým peněžitým závazkům vůči ní řádně a/nebo včas:  Oprávněný zástupce výše uvedené firmy tímto čestně prohlašuje, že její aktuální dluhy jsou:
  pokud nemáte žádné dluhy, uveďte nulovou hodnotu


  Čestně prohlašuji, že mé aktuální dluhy jsou:
  pokud nemáte žádné dluhy, uveďte nulovou hodnotu  Vyplňte, prosím, Váš současný a očekávaný stav příjmů a výdajů.

  Informace k aktuálnímu stavu
  k dnešnímu dni


  Informace k očekávanému stavu
  od následujícího měsíce


  Přiložte prosím níže uvedené doklady fin. tísně (ve formátu *pdf, *doc, *jpg, *.zip, *.rar )

  Pro posouzení vaší žádosti od vás potřebujeme vyplnit několik informací:

  Informace o příjmech

  Uveďte své současné příjmy a výdaje:


  Prokázání finanční tísně  Prohlášení a potvrzení

  Potvrzuji pravdivost všech údajů uvedených v žádosti a souhlasím s oprávněním Leasing České spořitelny, a.s. ověřit jejich pravdivost. Beru na vědomí, že odeslání žádosti ke zpracování je závazné a informace o posouzení mé žádosti bude zaznamenána do systému LČS (a též zanesena do příslušného registru), což může ovlivnit budoucí poskytnutí dalších produktů u LČS či jiné bankovní i nebankovní společnosti.
  Souhlasím, že pokud bude potřeba, dodatečně doložím další dokumenty prokazující oprávněnost žádosti, např. pokles příjmů nebo pokles tržeb, apod.
  Prohlašuji, že v případě existence mých (našich) úvěrů u jiných věřitelů budu i s těmito věřiteli jednat o restrukturalizaci takových úvěrů, a tedy splácení úvěrů u jiných věřitelů neupřednostním před splácením úvěrů u ČS.
  pole označené * je povinné

  Současně vás chceme ujistit, že jsme tu pro vás v našem Klientském centru
  na telefonu 956 785 111 nebo emailu info@leasingcs.cz

  Mohlo by Vás zajímat

  Jak mohu o restrukturalizaci požádat?
  Vyplňte výše uvedený webový formulář, zašlete e-mailovou žádost na odklad@leasingcs.cz, nebo zavolejte na naši telefonní linku 956 785 111, kde Vám poradíme, jak postupovat.

  Abychom vše stihli připravit a podepsat s vámi dodatek k úvěrové smlouvě, požádejte si prosím o změnu nejpozději 5 pracovních dní před nejbližší splátkou.

  Jaké informace ode mě potřebujete?
  Na našich webových stránkách naleznete formulář k žádosti o restrukturalizaci. Z něj se dozvíte, jaké informace budeme pro posouzení Vaší žádosti potřebovat. V případě nejasností můžete kontaktovat Klientské centrum na lince 956 785 111 a my Vám pomůžeme formulář vyplnit. Mezi důležité informace patří například aktuální kontaktní údaje (telefon a e-mail) nebo doklady, kterými prokážete svůj příjem (poslední daňové přiznání, stav případných závazků vůči státu a jiným subjektům, apod.).
  O co mohu požádat?
  Jakmile obdržíme Vaši žádost, posoudíme ji a při splnění podmínek pro poskytnutí restrukturalizace navrhneme na míru Vaši finanční situaci úpravu splácení Vašeho úvěru.
  Jaký bude postup až vyplním žádost o restrukturalizaci na webových stránkách?
  Jakmile obdržíme vyplněný formulář žádosti, zavolá Vám náš pracovník, důkladně s Vámi probere Vaši situaci a informuje Vás o dalším postupu. Pro zdárné posouzení Vaši žádosti je nutné, abychom se s Vámi telefonicky spojili a Vaši žádost s Vámi projednali. Do žádosti, prosím, uveďte správné telefonní číslo, na kterém Vás budeme moct zastihnout.
  Jaké jsou základní parametry restrukturalizace?
  V rámci restrukturalizace si můžete snížit splátky na 3 až 6 měsíců až na 20 % aktuální splátky, případně zcela upravit splátkové kalendáře Vašich úvěrů.
  Když využiji restrukturalizace úvěrů budu mít uveden záznam v úvěrových registrech?
  V souladu s regulatorními požadavky bude o restrukturalizaci proveden záznam v úvěrovém registru. Tato informace může ovlivnit budoucí poskytnutí úvěrových produktů u Leasing České spořitelny, České spořitelny či jiných finančních institucí.
  Bude úvěr po dobu restrukturalizace úročený?
  Ano, Váš úvěr je po dobu restrukturalizace úročen podle podmínek sjednaných ve smlouvě. Úroky za dobu restrukturalizace zaplatíte v rámci splácení po jejím ukončení.
  Budu po dobu restrukturalizace splácet pojištění?
  Po dobu restrukturalizace budete i nadále platit veškeré sjednané ceny, včetně ceny za pojištění, pokud je máte k úvěru sjednané.
  Mohu požádat o restrukturalizaci splátek, které jsou po splatnosti?
  Ano, Vaše žádost bude v rámci restrukturalizace individuálně posouzena.
  Je provedení restrukturalizace zpoplatněno?
  Zpracování je zpoplatněno dle sazebníku Leasingu České spořitelny.
  Mám více úvěrů, musím vyplnit žádost o restrukturalizaci u každého z nich?
  Ne, Vaše žádost o restrukturalizaci se automaticky vztahuje na všechny splátkové úvěry pro uvedené RČ/IČ. V případě, že požadujete úpravu splátek pouze na některých úvěrech, uveďte to, prosím, v komentáři k Vaší žádosti.
  Restrukturalizaci jsem využil, ale mé problémy přetrvávají. Mohu si požádat znovu?
  Každá žádost o restrukturalizaci prochází interním schvalovacím procesem, kde posoudíme všechny skutečnosti, které uvedete do žádosti a její schválení tedy nelze dopředu garantovat. Při splnění podmínek Vám restrukturalizaci Vašich úvěrů můžeme poskytnout max. jednou za 12 měsíců. Ve výjimečných případech lze další restrukturalizaci poskytnout i ve lhůtě kratší.
  Ve kterých případech není možné využít restrukturalizaci?
  Nabízené varianty restrukturalizace splátek nelze využít u rozčerpaného úvěru (kde dosud nesplácíte jistinu), u prvních tří splátek, ani u leasingových produktů a skladového financování.
  Bude nutné pro sjednání restrukturalizace uzavírat s bankou nějaký písemný dokument a budu za jeho sjednání platit nějaký poplatek?
  Ano, pro sjednání restrukturalizace je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě.
  Jak poznám, že jste žádost obdrželi?
  Po odeslání žádosti o restrukturalizaci dostanete potvrzení e-mailem. Poté žádost zpracujeme a o výsledku Vás budeme co nejdříve informovat.
  Jak se dozvím výsledek své žádosti?
  Výsledek posouzení žádosti Vám sdělíme, v co možná nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů od podání Vaší žádosti.

  V případě, že Vaši žádosti vyhovíme, zašleme Vám e-mailem konkrétní nabídku řešení. Pokud budete s navrženým řešením souhlasit, podepsané dokumenty zašlete, prosím, zpět na adresu Leasing České spořitelny, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00  Praha 4.