Měníme se na Leasing České spořitelny, značka s Autoleasing zůstává i nadále

Žádost o pomoc ve finanční tísni formou restrukturalizace úvěru/ů

Vážení klienti,

máte-li u nás úvěr a dostali jste se do těžkostí se splácením, poskytneme Vám zdarma odklad nebo snížení splátek formou Covid restrukturalizace nebo Standardní restrukturalizace úvěru.

Covid restrukturalizace

 • Finanční potíže máte v souvislosti s koronavirovou epidemií.
 • Při splnění podmínek bude reportována do registrů klientských informací specifickým příznakem.
 • Odklad splátek na 3 měsíce.

Standardní restrukturalizace

 • Odklad / snížení splátek na 3 až 6 měsíců až na 20 % aktuální splátky.
 • Trvalé snížení splátek a další individuální řešení.
 • Reportována s negativním příznakem do registrů klientských informací. 
Odložit / snížit není možné pojistné, pokud je součástí úvěrové splátky.
Restrukturalizaci není možné provést u skladového financování a leasingových produktů.

Společnost Leasing České spořitelny, a.s. přistoupila k Prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů. Principy uvedené v tomto prohlášení považujeme za minimální standard společensky odpovědného přístupu k řešení tíživé finanční situace klientů, fyzických osob, způsobené negativními ekonomickými následky pandemie Covid-19.

  V případě, že jste se ocitl/-a ve finanční tísni a není ve Vašich možnostech hradit splátku úvěru ve výši a termínu stanovených úvěrovou smlouvou, můžete tímto formulářem požádat o úpravu smluvních podmínek svého úvěru (úvěrů), tj. restrukturalizaci.

  Dovolujeme si Vás upozornit, že záznam o provedení restrukturalizace zaneseme do registrů klientských informací. Záznam může ovlivnit budoucí (ne)poskytnutí nového finančního produktu u společnosti Leasing České spořitelny, a.s., či jiné finanční instituce.


  Online žádost o odklad splátek

  Tímto žádám společnost Leasing České spořitelny, a.s. o provedení restrukturalizace mých úvěrových produktů, a to z důvodu mé přechodné finanční tísně a s tím spojené nemožnosti dostát mým peněžitým závazkům vůči ní řádně a/nebo včas:

  Uveďte, co je příčinou Vaší finanční tísně *

  z uvedených možností vyberte jednu nebo více možností, které odpovídají aktuálnímu stavu Vaší firmy
  Oprávněný zástupce výše uvedené firmy tímto čestně prohlašuje, že její aktuální dluhy jsou:
  pokud nemáte žádné dluhy, uveďte nulovou hodnotu


  Čestně prohlašuji, že mé aktuální dluhy jsou:
  pokud nemáte žádné dluhy, uveďte nulovou hodnotu

  Vyplňte, prosím, Váš současný a očekávaný stav příjmů a výdajů.

  Informace k aktuálnímu stavu
  k dnešnímu dni


  Informace k očekávanému stavu
  od následujícího měsíce  Přiložte prosím níže uvedené doklady fin. tísně (ve formátu *pdf, *doc, *jpg, *.zip, *.rar )  Pro posouzení vaší žádosti od vás potřebujeme vyplnit několik informací:

  Informace o příjmech

  Uveďte své současné příjmy a výdaje:

  Prokázání finanční tísně

  Prohlášení a potvrzení

  Potvrzuji pravdivost všech údajů uvedených v žádosti a souhlasím s oprávněním Leasing České spořitelny, a.s. ověřit jejich pravdivost.
  Beru na vědomí, že tato žádost může být vyhodnocena jako restrukturalizace se zápisem do NRKI/BRKI, pokud jsem v prodlení se splácením.

  Souhlasím, že pokud bude potřeba, dodatečně doložím další dokumenty prokazující oprávněnost žádosti, např. pokles příjmů nebo pokles tržeb, apod.
  Prohlašuji, že v případě existence mých (našich) úvěrů u jiných věřitelů budu i s těmito věřiteli jednat o restrukturalizaci takových úvěrů, a tedy splácení úvěrů u jiných věřitelů neupřednostním před splácením úvěrů u ČS.


  * takto označená pole jsou povinná

  Současně vás chceme ujistit, že jsme tu pro vás v našem Klientském centru
  na telefonu 956 785 111 nebo emailu info@leasingcs.cz

  Informace k možnostem odložení splátek

  Dostal jsem se do finančních potíží a nemůžu splácet, co mám dělat?

  Jako klient – soukromá osoba spotřebitel – nám napište přes online formulář nebo zavolejte na naši telefonní linku, kde Vám poradíme, jak postupovat. Můžeme Vám nabídnout následující řešení:

  • Covid restrukturalizaci formou odkladu splátek na 3 měsíce.
  • Standardní restrukturalizaci, tj. individuální restrukturalizační řešení.

  Jako firemní klient – právnická osoba či fyzická osoba podnikatel – můžete využit webový formulář nebo zavolat na naši telefonní linku, kde Vám poradíme, jak postupovat. Pokud je Váš roční obrat nad 100 mil. Kč a současně jste klientem České spořitelny, kontaktujte přednostně, prosím, svého bankéře. Obecně můžeme firmám nabídnout:

  • Covid restrukturalizaci formou odkladu splátek na 3 měsíce.
  • Standardní restrukturalizaci, tj. individuální restrukturalizační řešení.
  Když využiji restrukturalizaci úvěru, budu mít záznam v registrech?
  • Standardní restrukturalizace je spojena s negativním zápisem do registrů klientských informací, což vás může v budoucnu znevýhodnit při žádosti o úvěr u Leasingu České spořitelny nebo banky a jiné nebankovní společnosti.
  • Covid restrukturalizace úvěrů je reportována po dobu trvání odkladu do registrů klientských informací. Věříme, že budete-li v budoucnu žádat o úvěr u jiných finančních institucí, nebudou tento fakt negativně zohledňovat, ale konečné posouzení je na těchto institucích.

  Klienti – fyzické osoby spotřebitelé, kteří splní následující podmínky, budou označeni tzv. příznakem Covid restrukturalizace v registrech klientských informací:

  • Žádáte jen o odklad splátek o 3 měsíce.
  • Příjem Vaší domácnosti se snížil v souvislosti s pandemií koronaviru.
  • V posledních 15 měsících jste nedlužil/a na žádném úvěrovém ani leasingovém produktu od společnosti Leasing České spořitelny, České spořitelny nebo jiné banky či nebankovní společnosti.
  • V posledních 15 měsících Vám nebyla poskytnuta restrukturalizace (využití smluvního odkladu splátek nebo zákonného moratoria z důvodu koronaviru od března do října 2020 není považováno za restrukturalizaci).
  • Není vůči Vám vedeno exekuční řízení, není zahájeno insolvenční řízení nebo nejsou známy jiné skutečnosti svědčící o zhoršené platební morálce.

  Firemní klienti – fyzické osoby podnikatelé a firmy, kteří splní následující podmínky, budou označeni tzv. příznakem Covid restrukturalizace v registrech klientských informací:

  • Žádáte jen o odklad splátek o 3 měsíce.
  • Výnosy / tržby se snížily v souvislosti s pandemií koronaviru.
  • V průběhu posledních 15 měsíců řádně a včas plníte smluvní povinnosti vůči nám i vůči jiným bankám nebo nebankovním společnostem,
  • V okamžiku žádosti máte zaplaceny všechny splatné dluhy u veřejných institucí (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny).
  • Vaše finanční výkazy za poslední ukončené účetní období vykazují kladný vlastní kapitál a kladný hrubý provozní zisk.
  • Vaše podnikání je zasaženo situací způsobenou pandemií covid-19.
  • Není vůči vám vedeno a ani vám nehrozí insolvenční řízení, exekuce nebo jiné obdobné řízení ohrožující váš majetek. Tuto podmínku musí splňovat i některé další osoby, které jsou s vámi spjaté.
  • Předpoklad, že podnikání bude po pandemii úspěšně pokračovat.

  Dovolujeme si vás informovat, že při posuzování Vaší žádosti o restrukturalizaci můžeme posuzovat i jiné než výše uvedené podmínky. Splnění výše uvedených podmínek tedy ještě neznamená, že Vaše žádost bude automaticky posouzena v režimu Covid restrukturalizace nebo že bude schválena. O splnění podmínek pro restrukturalizaci a o tom, zda budeme muset negativní informace o restrukturalizaci případně odeslat do registrů klientských informací, vás budeme informovat po posouzení Vaší žádosti.

  Pokud požádáte o restrukturalizaci, nebude již možné takovou žádost vzít zpět. To pak znamená, že pokud nesplníte podmínky pro posouzení Vaší žádosti v režimu Covid restrukturalizace, vstoupíte automaticky do režimu Standardní restrukturalizace s nutností negativního záznamu do registrů klientských informací, ať už námi nabízenou restrukturalizaci využijete či nikoli.

  Mohlo by Vás zajímat

  Kdo může o odklad splátek úvěru požádat?

  Požádat o odložení splátek mohou klienti, kteří se v souvislosti s koronavirovou epidemií dostanou do finančních potíží.

  Jak mohu o odklad splátek požádat?

  Stačí vyplnit webový formulář, kterým požádáte o odklad splátek na www.leasingcs.cz nebo www.csas.cz.

  Pokud jsem již využil odklad splátek v průběhu března - října 2020 a nyní využiji nový odklad splátek, budu veden v registrech?

  Ne. Samotný fakt, že klient využil od března do října 2020 smluvní odklad splátek nebo zákonné moratorium, není důvodem pro tzv. negativní zápis do registru klientských informací.

  Je odklad splátek zpoplatněn?

  Ne, za provedený úkon nebude účtován žádný poplatek. Odklad splátek bude proveden zdarma.

  Jaké jsou parametry odkladu splátek?

  Odklad je nabízen na dobu tří měsíců, po dobu odkladu klient hradí pouze pojistné, pokud je součástí řádné splátky. Snížení splátek je možné na dobu šesti měsíců. Po dobu snížení splátek bude klient hradit pouze pojistné a 20 % z řádné výše splátky (firemní klienti 25 % z výše řádné splátky). Minimální výše odložené splátky je 500 Kč. Úvěrová smlouva bude prodloužena o počet odložených / snížených splátek.

  Kolik splátek je možné odložit?

  Jako odklad bez dopadu do registru je možné schválit pouze krátkodobou úlevu ve formě odkladu splátek na 3 po sobě jdoucí měsíce, a to v případě, že budou splněny výše uvedené podmínky.

  Bude úvěr po dobu odkladu úročen?

  Ano, neuhrazená jistina úvěru bude úročena sazbou sjednanou ve smlouvě. Úroky za dobu odkladu zaplatíte v rámci řádných splátek po konci odkladu.

  Mohu o odklad požádat znovu, pokud jsem využil odklad splátek v průběhu března až října 2020 (smluvní odklad nebo zákonné moratorium)?

  Ano, opětovně mohou požádat o odložení splátek i klienti, kteří využili nabídky odkladu v předchozích dnech a měsících.

  Kdy mám požádat o odklad splátek, abyste moji žádost včas zpracovali?

  Abychom vše stihli připravit a podepsat s Vámi dodatek k úvěrové smlouvě, požádejte si, prosím, o změnu nejpozději 14 dnů před nejbližší splátkou.

  Mohu o odklad splátek požádat opakovaně?

  Ne, o odklad můžete zažádat pouze jednou. Je tedy dobré zvážit, zda už jste skutečně v situaci, kdy nemůžete splácet, nebo zda teprve očekáváte zhoršení příjmů. V případě opakované žádosti bude další úleva vyhodnocena jako klasická restrukturalizace a dle regulatorních požadavků uvedena do příslušných registrů klientských informací.

  Mám více úvěrů, musím vyplnit žádost o odklad splátek u každého z nich?

  Ne, Vaše žádost o odklad splátek se automaticky vztahuje na všechny splátkové úvěry pro uvedené RČ/IČ. V případě, že požadujete úpravu splátek pouze na některých úvěrech, uveďte to, prosím, v komentáři k Vaší žádosti.

  Mohu požádat i o delší odklad splátek?

  Můžete. Vaší žádost posoudíme a navrhneme nejlepší možné řešení. V takovém případě budeme postupovat podle regulatorních pravidel platných pro restrukturalizaci.

  Mohu požádat o odklad splátek, které jsou k datu žádosti po splatnosti?

  Ano, ale Vaše žádost bude řešena formou standardní restrukturalizace se zápisem do registru.

  Kdy není možné odklad splátek provést?

  U produktů skladového financování, finančního a operativního leasingu není možné odklad realizovat.

  Jaké informace ode mě potřebujete?

  Na našich webových stránkách naleznete formulář k žádosti o restrukturalizaci. Z něj se dozvíte, jaké informace budeme pro posouzení Vaší žádosti potřebovat. V případě nejasností můžete kontaktovat Klientské centrum na lince 956 785 111 a my Vám pomůžeme formulář vyplnit. Mezi důležité informace patří například aktuální kontaktní údaje (telefon a e-mail) nebo doklady, kterými prokážete svůj příjem (poslední daňové přiznání, stav případných závazků vůči státu a jiným subjektům, apod.).

  Jak poznám, že jste žádost obdrželi?

  Po odeslání žádosti o odklad splátek dostanete potvrzení e-mailem. Poté žádost zpracujeme a o výsledku Vás budeme co nejdříve informovat.

  Kdy obdržím návrh nového splátkového kalendáře?

  Garantujeme provedení změny zpravidla nejpozději do 10 pracovních dnů od podání žádosti u spotřebitelů a fyzických osob podnikatelů a do 30 dnů u právnických osob.

  Jak se dozvím výsledek své žádosti?

  Výsledek posouzení žádosti Vám sdělíme v co možná nejkratším termínu, zpravidla však nejpozději do 10 pracovních dnů od podání Vaší žádosti, pokud jste spotřebitel nebo fyzická osoba podnikatel. U právnických osob zpravidla nejdéle do 30 dnů od podání žádosti.

  V případě, že Vaší žádosti vyhovíme, zašleme Vám e-mailem konkrétní nabídku řešení. E-mailem Vás budeme informovat i v případě, pokud nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

  Pokud budete s navrženým řešením souhlasit, podepsané dokumenty zašlete, prosím, zpět  ve skenu na e-mail odklad@leasingcs.cz, nebo poštou na adresu Leasing České spořitelny, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00  Praha 4.

  Bude nutné pro sjednání odkladu splátek uzavírat písemný dokument?

  Pro sjednání odkladu splátek je nutné uzavřít písemný dodatek k Vaší stávající smlouvě.

  Mám úvěr u Leasing České spořitelny i Erste Leasing, musím žádat u každé společnosti zvlášť?

  Ano, pokud máte smlouvy u obou společností, je potřeba si o odklad splátek zažádat u každé společnosti samostatně. Podání žádosti online u společnosti Erste Leasing můžete provést zde.