Měníme se na Leasing České spořitelny, značka s Autoleasing zůstává i nadále

Sklad

Vážený kliente,

v návaznosti na převzetí financovaného předmětu si Vás dovolujeme informovat o následných krocích. Naším společným cílem je dosažení nejlepší možné prodejní ceny předmětu při vynaložení nezbytných minimálních nákladů souvisejících s jeho prodejem.

Předmět bude na sběrném místě u našeho smluvního partnera, společnosti Klán, spol. s r.o. v Kolíně, připraven k prodeji. V rámci předprodejní přípravy je pořízena fotodokumentace, kterou obratem zveřejňujeme na webových stránkách http://www.klankolin.cz/leasingcs, případně na https://leasingcs.cz/naprodej.

Pokud se jedná o vozidlo, nebo předmět zapsaný v Registru motorových vozidel, zajistíme zákonné pojištění, výmaz provozovatele a převod předmětu na společnost Leasing České spořitelny, a.s.

Každý jednotlivý předmět oceňuje soudní znalec. Znalecký posudek je nezbytný pro stanovení výchozí prodejní ceny.

Výběr prodejního kanálu zajišťují specializovaní a zkušení odborníci, kteří jsou zodpovědní za prodej stovek odebraných předmětů ročně. Ti v závislosti na typu a stavu předmětu zvolí nejvýhodnější způsob jeho prodeje tj. veřejnou dražbu, internetovou aukci, či přímý prodej. Vždy je naší snahou předmět zpeněžit za nejvyšší možnou cenu, která pokryje maximální možnou část vzniklé pohledávky.

Po prodeji předmětu Vám zašleme Protokol o konečném vyrovnání, ve kterém jsou vyčísleny veškeré závazky a pohledávky plynoucí z ukončeného smluvního vztahu.

Na telefonním čísle +420 956 785 111 a e-mailové adrese info@leasingcs.cz jsme připraveni poskytnout Vám veškeré potřebné informace a pomoci při řešení případných nejasností.

Váš Leasing České spořitelny