Měníme se na Leasing České spořitelny, značka s Autoleasing zůstává i nadále

Odklad splátek – Covid-19

Vážení klienti,

Máte-li u nás úvěr a v důsledku epidemie koronaviru jste se dostali do těžkostí se splácením, umožníme vám zdarma odklad splátek až o 3 měsíce.

Aktuálně se zabýváme možností odložit splátky až na 6 měsíců. Přesné podmínky nastavíme podle rozhodnutí vlády, které by mělo být zveřejněno ve středu 1.4.

  • O odklad splátek je možné požádat jen jednou, zvažte proto, kdy bude pro Vás optimální žádost podat.
  • Pokud řádně splácíte, odklad splátek nebude mít negativní dopad do nebankovního registru klientských informací (NRKI/BRKI).
  • Žádost je možné podat do 30.4.2020. Na službu není právní nárok.
Žádost odklad nebo snížení splátek
lze vyplnit prostřednictvím online formuláře.
Podat žádost online

Informace k možnostem odložení splátek
v souvislosti s koronavirovou epidemií.
Časté dotazy

Současně vás chceme ujistit, že jsme tu pro vás na našem Klientském centru
na telefonu 956 785 111 nebo emailu info@sautoleasing.cz

Informace k možnostem odložení splátek

Kdo může o snížení nebo odklad splátek požádat?

Požádat o odložení splátek mohou klienti, kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostanou do finančních potíží. Umožníme vám odklad splátek až o 3 měsíce.

Jak můžu o odklad/snížení splátek požádat?

Stačí vyplnit jednoduchý webový formulář na www.sautoleasing.cz nebo www.csas.cz.

Je odklad/snížení splátek zpoplatněno?

Ne, za provedený úkon nebude účtován žádný poplatek. Změny budou prováděny zdarma.

Budu mít kvůli odkladu/snížení splátek negativní záznam v registru?

Ne, snížení nebo odklad nebude mít negativní dopad do registrů klientských informací.

Jak sjednám odklad/snížení splátek úvěru?

Změnu provedeme na základě Vaší žádosti skrze výše uvedené formuláře.

Komunikovat budeme prostřednictvím emailu, kde nám písemně potvrdíte, že s navrženou podobou splátkového kalendáře souhlasíte.

Kdy obdržím návrh nového splátkového kalendáře?

Vzhledem k očekávanému zvýšenému zájmu ze strany klientů garantujeme provedení změny nejpozději do 14 dnů od zaslání žádosti.

Mohu požádat o odklad/snížení splátek, které jsou k datu žádosti po splatnosti?

Ne. Je možno požádat o odklad případně snížení splátek, kterým ještě nenastala splatnost.

Kolik splátek je možné odložit/snížit?

V souvislosti s epidemií je možné bezplatně odložit až tři měsíční splátky.

Co snížení nebo odklad/snížení splátek znamená?

Odklad splátek znamená, že od vybraného měsíce budete hradit snížené splátky, nebo nebudete hradit 1 až 3 po sobě jdoucí měsíční splátky úvěru.

Splatnost vašeho úvěru bude prodloužena o dohodnutý počet snížených nebo odložených splátek. Snížení výše splátek nebo odklad splátek lze pouze u produktu úvěr. U úvěrového produktu s poslední navýšenou splátkou úvěru nedochází k prodloužení splátkového kalendáře.

Mohu požádat o odložení/snížení více než 3 splátek?

Nabízená varianta odložení nebo snížení splátek je možná maximálně pro 3 měsíční splátky. Měsíc, ve kterém má být odklad spuštěn, si můžete určit (odkládaná nebo snižovaná splátka musí být před datem splatnosti).

Mohu o odklad/snížení požádat opakovaně?

Bezplatného a úplného odkladu splátek bude možné využít dle podoby schválené Parlamentem ČR. Klienti, kteří využili odkladu před schválením zákona, budou moci požádat o odklad opakované, a to na dobu stanovenou zákonem.

Mohu požádat o odklad/snížení na kratší dobu?

Ano, o snížení výše splátky nebo odklad splátky lze požádat na 1, 2 nebo max. 3 měsíce, a to vždy po sobě jdoucí.

Mám více úvěrů, mohu využít odklad/snížení splátek na všech?

Ano, o odklad můžete požádat na všech úvěrech.

Kdy není možné odklad/snížení splátek provést?

U produktů finančního a operativního leasingu není možné z povahy produktu odklad realizovat.

Odklad není možný u úvěrových splátek po datu splatnosti. Úplný odklad splátky není možné provést, pokud ve splátce hradíte pojištění. Pojistné musí být pravidelně hrazeno.

Mám úvěr u s Autoleasing i Erste Leasing, musím žádat u každé společnosti zvlášť?

Ano, pokud máte smlouvy u obou společností, je potřeba si o odložení/snížení splátky zažádat u každé společnosti samostatně. Podání žádosti online u společnosti Erste Leasing můžete provést zde.