Mimosoudní řešení sporu

Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, dle zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., je příslušným orgánem

  • pro finanční služby (např. z uzavřené smlouvy či ze vztahu se zprostředkovatelem poskytnutého produktu) Finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.
  • v ostatních případech (např. prodej zboží), které nespadají do působnost Finančního arbitra, vykonává kontrolu Česká obchodní inspekce (z.č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci), informace lze nalézt na internetových stránkách www.coi.cz